Perfil Agente Comercial

Agente Comercial (Ref. A-06783)

Sector

Servicios para empresas

Provincias de trabajo

Hokkaidô [Hokkaido], Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Hukusima [Fukushima], Ibaraki, Totigi [Tochigi], Gunma, Saitama, Tiba [Chiba], Tôkyô [Tokyo], Kanagawa, Niigata, Toyama, Isikawa [Ishikawa], Hukui [Fukui], Yamanasi [Yamanashi], Nagano, Gihu [Gifu], Sizuoka [Shizuoka], Aiti [Aichi], Mie, Siga [Shiga], Hyôgo [Kyoto], Ôsaka [Osaka], Hyôgo[Hyogo], Nara, Wakayama, Tottori, Simane [Shimane], Okayama, Hirosima [Hiroshima], Yamaguti [Yamaguchi], Tokusima [Tokushima], Kagawa, Ehime, Kôti [Kochi], Hukuoka [Fukuoka], Saga, Nagasaki, Kumamoto, Ôita [Oita], Miyazaki, Kagosima [Kagoshima], Okinawa

País

Japón

Canales de venta

Grandes empresas, Empresas Pyme

Producto

Producto/servicio que comercializa

Asesoría, Publicidad y marketing

Experiencia desde

¿Quieres conocer todos los agentes y distribuidores de tu sector? Regístrate gratuitamente en searcha.